Молодіжна школа управління

«Молодіжна школа управління» - це потужний стимул для тих, хто прагне думати, діяти, нести відповідальність за майбутнє держави, спираючись на досвід успішних лідерів громадського руху, державного управління та бізнесу.

Формування молодої, прогресивної регіональної еліти, здатної успішно реформувати країну, виходячи з нагальних потреб сьогодення, як то, зміцнення обороноздатності, підвищення культурно-освітнього рівня громадян держави, поширення практик місцевого самоврядування, побудови справедливого та незалежного суду, розвитку ринкової економіки, творення режиму інформаційної та енергетичної безпеки, подальшої інтеграції у європейські та трансатлантичні структури тощо.Поширення справжніх загальнолюдських цінностей (честь, порядність, професійність, патріотизм тощо) у міцній зв’язці із духовними цінностями та традиціями українського народу. Розвинення навичок командної роботи в комфортних та некомфортних ситуаціях як основу для сучасного гнучкого та своєчасного реагування на динамічні виклики сьогодення. Реалізація особистісного потенціалу, націленого на формування соціальної креативності, готовності та здатності брати на себе відповідальність, прогнозувати можливі наслідки власних дій.